Kategória

Úvery

Lombardný úver

Čo vlastne lombardný úver znamená? –   ide o krátkodobý úver, –   poskytne vám ho bankový subjekt na základne záložného práva, –   záložné právo sa vzťahuje na hnuteľný majetok vo vašom vlastníctve alebo práva (najčastejšie ide o cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky či práva /napr. životná poistka, autorské právo, atď./),...